top of page

Benvolguts centres, directors i professors,

Volem, en primer lloc, presentar-vos la Junta Directiva que es conforma en representació del Col·lectiu de Professors i Centres Privats de Dansa de Catalunya (CPCPDC), constituida com a Associació i entrada en registre el Desembre de 2020.

Lorena Carabante Romero, Presidenta

Laura Bataller Arola Vicepresidenta

Mònica Aguilar Tomás, Secretària

Roser Navarro Herreros, Sots-Secretària

Moisés Ramos Bersabé, Tresorer

Olga Ponce Gonzalez, Relacions Públiques

El Col·lectiu té representació a les xarxes de les quals us adjuntem els enllaços per tal que us pugueu adherir, seguir, compartir i suggerir:

Facebook - https://www.facebook.com/lolausuolmonmoi.cpcpdc.3

Instagram - https://www.instagram.com/cpcpdc_dansa/?igshid=5e3yijzk4gzm

Twiter - https://twitter.com/ColDansa

Seguidament trobareu la següent documentació que us podreu descarregar:

Estatuts del Col·lectiu             

Inscripció   (FORMULARI GOOGLE FORM)
Full de Protecció de Dades    (OMPLIR I ENVIAR)

 

 

 

Un cop omplerts s'han d'enviar a dansaencatalunya@gmail.com

 

L’import de la Quota d’Associat i el procediment de pagament s’exposa al mateix full d’inscripció.

Sense més dilacions, us donem formalment la benvinguda i us encoratgem a formar part activa d’quest Col·lectiu, que ens dona veu a tots i totes.

Atentament,

 

 

Junta Directiva de CPCPDC
 

bottom of page